0%
กำลังโหลดข้อมูล...
Image Banner
ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์
ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ เป็นห้องสมุดขนาดเล็กแบบปิด ดำเนินการให้บริการออนไลน์เป็นหลัก ทั้งการสมัครสมาชิก ค้นหาหนังสือ และการยืมหนังสือ โดยห้องหนังสือจะนัดหมายให้มารับหนังสือในวันทำการถัดไป หากมีข้อสงสัย กรณีติดต่อนายทินกฤต งานบริหารงานวิจัยฯ คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942921 อีเมล. thinnakrit.n@cmu.ac.th, cmulawlibrary@gmail.com
ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ยอดนิยม
หนังสือแนะนำ เพิ่มเติม
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
Image Category
สถิติ
ทรัพยากรทั้งหมด
{{total_resource | number}}
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
{{total_member | number}}
ทรัพยากรที่ถูกเข้าชมมากที่สุดประจำเดือน
ลำดับ รายการ จำนวน
{{key+1}} {{ele.title}} {{ele.count}}
ไม่พบข้อมูล
หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดประจำเดือน
ลำดับ รายการ จำนวน
{{key+1}} {{ele.title}} {{ele.num}}
ไม่พบข้อมูล
จำนวนการยืม/จองจำแนกตามเดือน
คำค้นสูงสุดประจำเดือน