0%
กำลังโหลดข้อมูล...
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : {{dataVideoRecommendShowData.series_author}}
หมวดหมู่ : {{ele.category_name}},
คำสำคัญ : {{dataVideoRecommendShowData.series_topic}}
ระดับการศึกษา
รูปภาพ {{ele.media_people_name}} รูปภาพ {{ele.media_people_name}} รูปภาพ {{ele.media_people_name}} รูปภาพ {{ele.media_people_name}} {{ele.media_people_name}}
สื่อทั้งหมดเป็นสื่อการเรียนรู้แบบเปิดจากระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) การเผยแพร่เป็นเพียงการนำเสนอและเชื่อมโยงกลับไปยังระบบ OER โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนระบบ OER ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น